Dere som  jobber for bredbåndsutbygging og tilrettelegger for dugnadsarbeid i forbindelse med utbygginga, kan søke om støtte.

Illustrasjon på bredbåndEn forskrift om tildeling av tilskudd til bredbånd i Hamar kommune, ble vedtatt av Hamar kommunestyre 28.september 2016. Den sier at både frivillige lag og foreninger, organisasjoner, grupper og enkeltpersoner i Hamar kommune, kan søke støtte til bredbåndsarbeidet.

Det gis tilskudd til:

  • Materiell / utstyr som benyttes ved dugnads arbeid og er tilgjengelig for alle.
  • Diesel til maskiner og grus i grøfter. 
  • Leie av utstyr for å benytte seg av teknikken med å frese grøfter.
  • Leie av gravere, traktorer og andre maskiner.
  • Faglig bistand.

Ta kontakt med IKT-utvikling ved Jan Vidar Lonkemoen e-post: jan.vidar.lonkemoen@hamar.kommune.no eller telefon 62 56 32 94 for tips og råd.

Søknadsskjema bredbåndstilskudd

Leverandører i området:
Offentlig_tilskudd@telenor.com
bygdefiber@lyse.no
GudmundM.Sorensen@eidsiva.net

 

Les hele forskriften om tildeling her.

Søknadsskjema finner du her.