Skjemaet brukes hvis du mottar en tjeneste du er godt fornøyd med, eller du har funnet god informasjon på våre nettsider. Er du fornøyd, og ønsker å fortelle oss det, er det fint om du angir adressen til siden i feltet URL-adresse. Da kan vi lære av det. 

Tilbakemelding på nettsiden