Nytt gymbygg i klare farger.Det gamle gymnastikkbygget på Rollsløkken inne på skoletomta ble revet, og det nye gymnastikkbygget ble plassert på østsiden av skolegården, mot Ringgata. Med ny plassering ble skolegården mer skjermet fra biltrafikken, og det nye bygget henger også sammen med selve skolen.

På grunn av fargevalget på bygget, er det lett å legge merke til, og for noen vekker det kanskje litt oppsikt. Kommer man inn i selve skolegården, ser man flott kunst i vinduene, og inntrykket blir mer dempet og harmonisk.  

Åpning med stort oppmøte i oktober 2016.Elevene storkoser seg med det nye bygget og den fornyede uteplassen de har fått. Flere av dem fikk dessuten være med da kunsten ble til, og de har på den måten fått et nært forhold til skolens nybygg. 

Byggfakta: 

 • Byggherre: Hamar kommune
 • Prosjektleder: Helge S. Haugen, Hamar kommune
 • Byggeleder: Magne Kolstad, Hamar kommune
 • Arkitekt: Asas Arkitektur AS/ Plan1 AS
 • Totalentreprenør: Entreprenørcompagniet Sør AS
 • Byggestart: Høst 2015
 • Overtakelse: Høst 2016
 • Offisiell åpning: 17. oktober 2016
 • Økonomisk vedtak: 51,1 millioner
 • Forventet kostnad: 49 millioner
 • Areal: ca. 1.300 m2 BTA
 • Innhold: Nytt bygg med gymsal / forsamlingslokale med tilhørende arealer, både inne og ute, på øvre del av skolens uteareal.  Bygget er tilkoblet skolen og eksisterende felles og utearealer er opprustet med nye ballbaner og opparbeidet amfi. Eksisterende gymsal med svømmebasseng er revet.
 • Skolen var i full drift under hele byggeperioden.

Kunstfakta:

 • Ola Sendstad, Tonje Bøe Birkeland og kunstskikkelsen Golette Grepp.Hamar kommune bevilget kr 330 000 til kunstprosjektet i forbindelse med utbyggingen på Rollsløkken; en sentrumsnær skole og en av Hamars eldste skoler.
 • Ola Sendstad (f.1986) ble engasjert til å lede kunstprosjektet.
 • Kunstutvalget valgte Tonje Bøe Birkeland (f.1985) som kunstner. Gjennom fotografi og tekst arbeider hun med å skape sterke fortellinger om steder. I verkene sine blander hun egne fortellinger og karakterer inn i reell historie på en måte som fascinerer og utfordrer. Så også på Rollsløkken skole der den fiktive Hamar-baserte karakteren Golette Grepp pryder bygget.
 • Kunsten ses gjennom vinduene.Tittel på verket: The Characters Character # VI; Golette Grepp Mot Monte Rosa (2016)
 • Verket/serien  består av seks tapeter på vegg, tre folier med tekster på vindu og tre folier med figur på vindu. Motivene i serien består av figurer i landskap, portrett og et landskapsbilde.  Serien – fotografier og tekster – skildrer oppveksten og reisene til den fiktive eventyreren Golette Grepp gjennom fotografier tatt i Åkersvika på Hamar og rundt Monte Rosamassivet i de Sveitsiske Alper.  Ti elever på skolen og kunstner har blitt fotografert i prosessen. Seks elever og kunstner er avbildet i det ferdige verket.
 • Les mer om kunstneren: www.tonjebirkeland.com  

Bakgrunn for skikkelsen Golette Grepp
Navnet og fortellingen er inspirert og sammensatt av to historiske skikkelser:

 • Gerda Grepp (1907-1940) arbeidet for Arbeiderbladet.  Hun var den første norske journalisten som rapporterte fra den spanske borgerkrigen.  Hennes personlighet og eventyrlyst har satt avtrykk i karakter Golette Grepp
 • Golette Flagstad (1818-1898) fra Christiania var Hamars første kvinnelige lærer.  Flagstads liv gir en epoke og en geografisk tilknytning til karakteren Golette Grepp. Lite er imidlertid nedtegnet om lærerinnen Flagstad.  Hennes liv danner et historisk hull, et rom for å skape en fullstendig kvinne fra fortiden.
Kunstneren og elevene som har deltatt i kunstprosjektet.