Les svarbrevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.