Hamar fra lufta - foto Terje LøchenPlanprogrammet setter rammene for arbeidet med kommuneplanen og er en ”plan for planarbeidet”. Planprogrammet beskriver mål for planarbeidet, planprosessen, sentrale tema og problemstillinger, grunnlag for utredninger og nasjonale/regionale føringer for planarbeidet. - Dette ble lagt til offentlig ettersyn høsten 2016, og høringsfristen gikk ut 4. november.

Planprogrammet finner du digitalt her 

Øvrige dokumenter:
Høringsbrev
Kunnskapsgrunnlag for planstrategi og kommuneplan