Det er ikke vesentlige forslag til endringer i det forslaget som er oversendt fra Jernbaneverket nå i forhold til tidligere forslag fra 1. juni 2016. Det som er verdt å merke seg er:

Merknadsdokument: Dette dokumentet er en oppsummering av alle høringsuttalelser, og med kommentarer fra Jernbaneverket.

Utdypingsdokument: I dette dokumentet går Jernbaneverket nærmere inn på problemstillinger og spørsmål som har dukket opp i flere høringsuttalelser og der man vil gi en litt grundigere vurdering og bakgrunn for saken.

Se oversendelsesdokumentene fra Jernbaneverket.