Partnerskapet bak EON Norway ASSe video om hva EON Norway blir!

EON er den ledende aktøren på verdensmarkedet for Virtual Reality (VR) og Augmentet Reality (AR). EON utvikler VR- og AR-løsninger for industri og utdanningsformål.

Hamar og Elverum har gjennom flere år utviklet anerkjente miljøer innen digital utvikling og VR, knyttet til både utdanning, offentlige tjenester og kommersiell virksomhet.

– Her på Hamar har vi et program med flere studieretninger innen spillteknologi, animasjon og digital kommunikasjon, forteller dekan ved Høgskolen i Hedmark, Morten Ørbeck. – Fra disse har miljøet for spillutvikling sprunget ut, Hamar Game Collective, som i dag teller 8 bedrifter. I tillegg har vi jo spill-giganten Norsk Tipping, så Hamar har mye kompetanse og mange krefter samlet her allerede.

- Med denne etableringen får vi mulighet til å videreutvikle og styrke våre utdanninger, som igjen styrker etablerte spill- og IT-relaterte virksomheter i regionen. Vi får også  tilgang på ettertraktet kompetanse, sier Ørbeck.

Knut Henrik Aas i Elverumregionen Næringsutvikling demonstrerer VREt globalt marked
Making View er et Hamar-selskap som allerede er etablert på VR-markedet. Making View og IT-selskapet Innit er de to private aktørene som inngår i partnerskapet.

I avtalen med EON er Making View definert som «global center of expertise» innen 360 video. – Vi opplever stor etterspørsel i et marked i rask utvikling, forteller daglig leder Are Vindfallet. - Samarbeidet med EON gir oss tilgang til et globalt marked samtidig som det gir oss store utviklingsmuligheter.

Innit, et av landets største IT-selskaper, holder også til på Hamar. Daglig leder Ronny Pedersen synes det er spennende å bidra til et kraftsenter i Innlandet for VR og AR. – Ett av våre virksomhetsområder er digital opplæring for yrkesfag, og vi ser et stort potensiale i kompetansen og mulighetene som nå tilføres oss. Det vil løfte våre tjenester ytterligere, og vårt mål er å ta en ledende posisjon på disse områdene.

I Elverum har det store trekkplasteret for EON Reality vært høgskolemiljøene i Elverum og på Rena. I Elverum har man satset på Terningen Nettverk, som jobber med folkehelse og velferdsteknologi.  Her vil VR-teknologi være en sentral del av både opplæring og løsning av morgendagens velferdstjenester.  Elverumsselskapet Crisis Training har i en årrekke jobbet innenfor samfunnssikkerhet og beredskap og vil fusjoneres inn i Eon Reality Norway AS.  

Ordfører Einar Busterud prøver VR-brillerUnikt kompetansesenter
EON Norway etableres våren 2017 med hovedkontor og produksjonssenter for VR og AR på Hamar. Et showroom hvor aktørene demonstrerer og markedsfører VR- og AR-utstyr og løsninger, etableres i Elverum. I tillegg etableres en ettårig videreutdanning innen AR og VR ved Høgskolen i Hedmark.

- Samarbeidet med EON Norway gir et utdanningstilbud på Hamar og Elverum som er unikt norsk og nordisk sammenheng, sier høgskoledirektør Pål Einar Dietrichs ved Høgskolen i Hedmark. Også andre studieretninger ved høgskolen vil nyte godt av nyetableringen. – Både innenfor lærerutdanning, helsefag, jordbruksfag og i studieretninger som samfunnssikkerhet, ledelse og entreprenørskap kan VR-/AR-teknologien tas i bruk i undervisningen, for å nevne noen eksempler.

Bredt partnerskap
Bak etableringen ligger et samarbeid mellom Hamar kommune,  Elverum kommune, Hedmark fylkeskommune, Høgskole og lokalt næringsliv. Det forventes at etableringen vil generere et betydelig antall arbeidsplasser.

Ordførerne i Elverum og Hamar signerer aksjonærkontrakt- Dette er en svært stor dag for både Elverum og Hamar, og for hele Innlandet. Vi viser her at vi er forkant av fremtiden, sier ordfører i Elverum, Erik Hanstad. – Innen tre år vil ha rundt 100 arbeidsplasser tilknyttet EON’s virksomhet. I et seksårs perspektiv vil vi trolig være oppe i 200. Etableringen gir i tillegg muligheter for andre aktører innen interaktive medier i Innlandet, og vi tror EON vil trekke nye bedriftsetableringer til regionen.

- For Hamar, som allerede har etablert seg som Norges spill-hovedstad, betyr etableringen av EON Norway en betydelig styrking av spillutviklingsmiljøet og en viktig ressurs for det enkelte selskap, sier Hamars ordfører Einar Busterud.

Den total investeringen er på 56 mill. kroner. 50 % dekkes av de norske partene og 50 % av EON Reality Inc. Hamar kommune går inn med 10,89 millioner kroner.