Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Arbeid i Ringgata/Furnesvegen - følg omkjøringsskiltene!

Arbeidet med nytt ledningsnett for vann og avløp og ny rundkjøring påvirker trafikken. Vis hensyn!

Arbeid i RinggataOmkjøring
På grunn av arbeidet som pågå,r ble deler av Ringgata stengt fra 16. januar. Trafikkforholdene har skapt utfordringer for oss alle. Det er særlig boområdet Mæhlumsløkka som er berørt og har fått ekstra trafikk.

Det er skiltet omkjøring til følgende veger: Furnesvegen, Solvangvegen, Nic. Hellands gt, Stafsbergvegen, Kåtorpvegen, Vognvegen og Aluvegen. 

For mer informasjon: Statens Vegvesens side om prosjektet.
Henvendelser om prosjektet kan sendes til ringgata@hias.no

Informasjonsmøte 
15. mars ble det arrangert et informasjonsmøte med beboerne i området som  opplever økt trafikk, høy fart og støy. Hastighetsmåling og trafikktelling i området og andre tiltak ble diskutert. Det ble vedtatt at for å bedre trafikksituasjonen, skulle det fra uke 12 opp skilt med gjennomkjøring forbudt på Mæhlumsløkka. 

Trafikkteller montert
16. mars satte Hamar kommune opp måler som teller biler på strekngen mellom løypevegen og tommelstadvegen. Statens vegvesen monterer fartsmåler i området fredag 17. mars. I første omgang blir fartsmåleren plassert i Nordahl Griegsgate, mellom Borchgrevinksgate og Fridtjof Nansensgate. Deretter flyttes den til Olav Trygvasonsgate. 

Les mer her:
HA-sak om informasjonsmøtet


Se større kart

Buss
Bybussen vil som ordinært gå gjennom Mæhlumsløkka til rutetider som før. Transport med buss til skolesenteret på Ajer vil i hovedsak følge skiltede omkjøringsruter.

Her i krysset Ringgata/Furnesvegen kommer ny rundkjøring og nytt ledningsnett.Flere detaljer om dette anleggsprosjektet
Statens vegvesen skal bygge rundkjøring i krysset fylkesvei 77 Ringgata-fylkesvei 222 Furnesvegen (ved Glasshuset) i Hamar. Hias og Hamar kommune skal legge nye vann- og avløpsledninger i Ringgata. Det var byggestart for ledningsnettet i januar 2017, mens byggestart for ny rundkjøring blir i mai 2017. Prosjektet skal etter planen være ferdig i august 2018.

Arbeidet gir oss en god og robust infrastruktur i forhold til kapasitet og framtidige behov. Men det er ikke mulig å gjennomføre dette prosjektet uten at trafikk og beboere blir berørt. Alle parter jobber hele tiden for at ulempene skal bli minst mulig.

Verdt å merke seg

  • En kjørefil i hver retning i Furnesvegen vil være åpen i så og si hele anleggsperioden, men folk må være forberedt på en periode med omkjøring. Omkjøringene vil bli godt skiltet. 
  • Det er riggplass på parkeringsplassen ved den gamle yrkesskolen (tidligere Ankerskogen videregående skole).
  • Prosjektet vil bli gjennomført med to-skiftordning, slik at anleggsperioden blir kortest mulig. Arbeidstiden blir mandag - fredag kl. 07.00 – 20.00.

Anleggsarbeidet er delt inn i tre faser:

Fase 1: Perioden 2. januar – påske 2017: Det bygges nytt vann- og avløpsanlegg fra den gamle yrkesskolen (tidligere Ankerskogen videregående skole) til Maths Pedersens gate. I byggeperioden blir Ringgata stengt fra
Maths Pedersens gate til den gamle yrkesskolen. 

Fase 2: Perioden mai – oktober 2017: Det bygges rundkjøring og nytt vann- og avløpsanlegg fra Tigern (Solvangvegen) til krysset Furnesvegen/Ringgata. I byggeperioden blir Ringgata stengt fra Tigern til
krysset Furnesvegen/Ringgata.

Fase 3: Perioden oktober 2017 – september 2018: Det bygges nytt vann- og avløpsanlegg fra Furnesvegen til den gamle yrkesskolen (tidligere Ankerskogen videregående skole). Det skal også bygges støttemurer på denne strekningen. I tillegg bygges det nytt vann- og avløpsanlegg på en strekning i Brennbakkvegen.
Ringgata blir stengt fra krysset Furnesvegen/Ringgata til Stafsbergvegen. Bygging av rundkjøring fortsetter. I tillegg senkes Ringgata mot vest.

Fasekart

Viktig om trafikkavvikling

  • I byggeperioden må det påregnes forsinkelser for trafikantene.
  • Alle som har mulighet til det, oppfordres til å gå eller sykle.
  • Ringgata vil bli stengt i hele byggeperioden.
  • På grunn av redusert fremkommelighet anbefales trafikantene som skal passere Glasshuset å beregne ekstra tid i anleggsperioden.
  • Trafikantene anbefales å bruke alternative innfartsveier, for eksempel Vangsvegen. Det er svært viktig å ta hensyn til andre trafikanter. 
Sist endret: 21.03.2017
|
|
|