Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda.
Hamar er også en idrettsby og vertskommune for arrangementer. 4. og 5. mars arrangeres VM på skøyter i Vikingskipet.

Pågående arbeid i Ringgata/Furnesvegen - følg omkjøringsskiltene!

Arbeidet med nytt ledningsnett for vann og avløp og ny rundkjøring påvirker trafikken. Vis hensyn!

Arbeid i RinggataDeler av Ringgata ble i forbindelse med det pågående arbeidet stengt fra 16. januar. 

Omkjøring
- Så langt har vi opplevd at de trafikale forhold har skapt utfordringer for oss alle. Det er særlig boområdet Mæhlumsløkka som er berørt og har fått ekstra trafikk, sier forvalter Steinar Bjørnstad i Hamar kommune.

Han opplyser at det nå jobbes med en forbedring av skiltingen, slik at flere kjører utenom boområdene. Omkjøringen skal følge det overordnede vegnettet, det vil si fylkesvegene. Boliggatene skal i størst mulig grad skal betjene de som bor her eller har dette som et målpunkt. 

Følgende fylkesveger er skiltet som naturlige omkjøringsveger:
Furnesvegen, Solvangvegen, Nic. Hellands gt, Stafsbergvegen, Kåtorpvegen, Vognvegen og Aluvegen. Denne trafikkreguleringen er vedtatt for perioden fram til 10. april 2017. Da vil det komme en ny oppdatert plan for neste fase av prosjektet.

Se større kart

Buss
Bybussen vil som ordinært gå gjennom Mæhlumsløkka til rutetider som før. Transport med buss til skolesenteret på Ajer vil i hovedsak følge skiltede omkjøringsruter.

Her i krysset Ringgata/Furnesvegen kommer ny rundkjøring og nytt ledningsnett.Flere detaljer om dette anleggsprosjektet
Statens vegvesen skal bygge rundkjøring i krysset fylkesvei 77 Ringgata-fylkesvei 222 Furnesvegen (ved Glasshuset) i Hamar. Hias og Hamar kommune skal legge nye vann- og avløpsledninger i Ringgata. Det var byggestart for ledningsnettet i januar 2017, mens byggestart for ny rundkjøring blir i mai 2017. Prosjektet skal etter planen være ferdig i august 2018.

Arbeidet gir oss en god og robust infrastruktur i forhold til kapasitet og framtidige behov. Men det er ikke mulig å gjennomføre dette prosjektet uten at trafikk og beboere blir berørt. Alle parter jobber hele tiden for at ulempene skal bli minst mulig.

Verdt å merke seg

 • En kjørefil i hver retning i Furnesvegen vil være åpen i så og si hele anleggsperioden, men folk må være forberedt på en periode med omkjøring. Omkjøringene vil bli godt skiltet. 
 • Det er riggplass på parkeringsplassen ved den gamle yrkesskolen (tidligere Ankerskogen videregående skole).
 • Prosjektet vil bli gjennomført med to-skiftordning, slik at anleggsperioden blir kortest mulig. Arbeidstiden blir mandag - fredag kl. 07.00 – 20.00.

Anleggsarbeidet er delt inn i tre faser:

Fase 1: Perioden 2. januar – påske 2017: Det bygges nytt vann- og avløpsanlegg fra den gamle yrkesskolen (tidligere Ankerskogen videregående skole) til Maths Pedersens gate. I byggeperioden blir Ringgata stengt fra
Maths Pedersens gate til den gamle yrkesskolen. 

Fase 2: Perioden mai – oktober 2017: Det bygges rundkjøring og nytt vann- og avløpsanlegg fra Tigern (Solvangvegen) til krysset Furnesvegen/Ringgata. I byggeperioden blir Ringgata stengt fra Tigern til
krysset Furnesvegen/Ringgata.

Fase 3: Perioden oktober 2017 – september 2018: Det bygges nytt vann- og avløpsanlegg fra Furnesvegen til den gamle yrkesskolen (tidligere Ankerskogen videregående skole). Det skal også bygges støttemurer på denne strekningen. I tillegg bygges det nytt vann- og avløpsanlegg på en strekning i Brennbakkvegen.
Ringgata blir stengt fra krysset Furnesvegen/Ringgata til Stafsbergvegen. Bygging av rundkjøring fortsetter. I tillegg senkes Ringgata mot vest.

Fasekart

Viktig om trafikkavvikling

 • I byggeperioden må det påregnes forsinkelser for trafikantene.
 • Alle som har mulighet til det, oppfordres til å gå eller sykle.
 • Ringgata vil bli stengt i hele byggeperioden.
 • På grunn av redusert fremkommelighet anbefales trafikantene som skal passere Glasshuset å beregne ekstra tid i anleggsperioden.
 • Trafikantene anbefales å bruke alternative innfartsveier, for eksempel Vangsvegen. Det er svært viktig å ta hensyn til andre trafikanter. 

For mer informasjon, kontakt:

 • Prosjektleder i Statens vegvesen, Tom Erik Olstad, tlf. 903 67 160
 • Byggeleder i Statens vegvesen, Ragnar Helstad, tlf. 982 65 733 
 • Prosjektleder i Hias, Håvard Haugseth, tlf. 900 45 759
 • Prosjektleder i Hamar kommune, Vidar Antonsen, tlf. 901 52 474
 • Sentralbord Hamar kommune: 62 56 30 00.
   
 • Nettsiden til Statens vegvesen med info om anlegget
Sist endret: 07.02.2017
|
|
|