Høsten 2016 startet arbeidet med en ny kommuneplan for Hamar. Planen skal vedtas innen utgangen av 2017.

Innledningsvis har vi utarbeidet et planprogram, slik Plan- og bygningsloven fastsetter at vi skal. Planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret 21. desember. 

Planprogrammet må ikke forveksles med selve planen. Planprogrammet er en beskrivelse av planprosessen og hva vi skal arbeide med. 

Les planprogrammet her.

Bildecollage som viser strandliv, barn, kulturhus og Mjøsa.

Lenke til siden om arbeidet med Kommuneplan