Reguleringsarbeidet skal legge til rette for eneboliger og rekkehus på gnr/bnr 10/110 og 13/73 med nødvendig infrastruktur, veger og lekearealer. Planområdet ligger ca 4 km øst for Hamar. Detaljreguleringen innebærer hovedsakelig endring av adkomstveg inn til boligfeltet i nord på gnr/bnr 10/110 i gjeldende reguleringsplan for Vang Brenneri, vedtatt 26.11.08.

Planarbeidet kan følges på Hamar kommunes digitale PlanDialog

Innspill til planarbeidet sendes skriftlig innen 9.2.2017 til:
Asplan Viak AS, Falsens gt.12, 2317 Hamar
eller på e-post: geir.egilsson@asplanviak.no
Spørsmål kan rettes til Geir Egilsson, tlf. 901 88 607
 

Planområdet