GODT NYTT FOR LANDBRUKSKONTORET: Ferske kartdata fra Hamar og Hedmarken lagres nå rett i Kartverkets base på Hønefoss av Arild Wennersgård. FOTO: HAMAR KOMMUNE Landbrukskontoret på Blæstad er de første i landet til å ajourføre sine landbrukskart «direkte i skyen». Her ajourfører Arild Wennersgård sine kart på nøyaktig same måte som tidligere, men nå går oppdateringen direkte til Kartverket på Hønefoss; det lagres ikke bare lokalt hos kommunen, slik som tidligere. 

Slik gjorde vi det før
- Frem til nå har kommunen oppdatert kartdata lokalt på rådhuset, for så å sende inn kopier til Kartverket 1-2 ganger i året, forteller leder for geomatikk, Reidar Sætveit, i Hamar kommune. 

FRAMSKRITT: Det er med stolthet Reidar Sætveit og Stig Aage Melve forteller om Hamars digitale framskritt når det gjelder kartløsninger. FOTO: HAMAR KOMMUNE Men nå oppdateres altså kartene direkte i en felles nasjonal kartdatabase. Dette vil effektivisere «kart-Norge» betydelig. Det er mange private og offentlige aktører som bruker kartdataene kommunen ajourfører, og de vil nå ha tilgang til helt «ferske» kartdata fra Hedmarken. 

- Alle kommunene i Norge skal i gang med dette. Kartverket ville gjerne at Hamar kommune prøvde ut dette først. Det er gjort, og det ser ut til å fungere bra, sier Sætveit. 

Effektive risiko- og sårbarhetsanalyser
Men dette er ikke det eneste kart-framskrittet som har skjedd lokalt. Sammen med Kartverket, Vegvesenet, Fylkesmannen og fylkeskommunene i Hedmark og Oppland og Kongsvinger kommune, har Hamar kommune (GIS på Hedmarken) funnet en metode der flere kart kan kobles sammen digitalt. Det finnes kart for kulturminner, miljø, natur, samfunnssikkerhet og lignende. 

- Nå kan alle disse dataene hentes fram som ulike kartlag i det samme kartet. Utrolig effektivt, sier Stig Aage Melve, Geodata fagansvarlig i Hamar kommune.

Nyttig for mange
Denne nye metoden å koble kartdata på, og samtidig ha helt fersk kartinformasjon i bunnen, gjør det  for eksempel lett å få ut analyser som viser om aktuelle utbyggingsområder er i konflikt med noen av disse sårbare objektene/områdene.  Det være seg rødlista planter, flomfare, alunskifer eller annet som må hensynstas. 

- Manuell jobbing har blitt erstattet med effektive, digitale prosesser. Nyttig for store og små utbyggere, arealplanleggere og bygningsetater. Også drosjer, sykebiler og utrykningskjøretøy har stor glede gode og riktige kart, understreker Sætveit.

Ikke første gang vi er først ute
Sætveit og Melve legger til at det ikke er første gang at Hedmarken er tidlig ute. Innføringen av det nye høydegrunnlaget (NN2000) skjedde først her. Også i forhold til PlanDialog, kartløsningen som viser arealplaner som ligger ute på høring, var kommunen tidlig ute. Denne løsningen har direkte kobling med saksbehandlers sakssystem, noe som gjør at dataflyten til og fra innbygger blir effektiv og sikker. 

- Interessen for ny teknologi er stor. Vi har et godt fagmiljø, og ofte er vi på reise for å bringe kart-nyheter til andre. Det inspirerer til videre arbeid, sier Reidar Sætveit og Stig Aage Melve. 

Lenker:
Kommunekart
PlanDialog