Vigdis Galaaen


Det var 104 oppmøtte og konferansen ble i tillegg streamet live. Hovedforedragsholderne var Henrik Syse og Ellen Karine Grov. Syse filosoferte om temaet forandring. Han hadde flere innfallsvinkler på endringer – både evnen til å takle forandring, se muligheter og være dynamisk samt evnen til å ta vare på grunnleggende verdier, være forsiktig, nøye og tilstedeværende i det nære.

Oppfølging av pårørende i en pleie- og omsorgssituasjon var temaet til Ellen Karine Grov, HiOA. Hun refererte til både egen og andres forskning. Av tiltak som hjelper viste hun til kartlegging, informasjon og undervisning, praktisk og følelsesmessig hjelp og støtte, tjenestetilbud (avlastning til pasienten og tilbud til pårørende), stimulering, inkludering og sosiale aktiviteter.

Bente Ødegård Kjøs og Gro BentsenEtter lunsj var det markering av at nå går vi fra to til ett utviklingssenter. Hamar ble vertskommune i Hedmark, og Elverum og Stange blir samarbeidskommuner. Det ble gitt et historisk tilbakeblikk over sentrenes utvikling i Norge fra starten i 1999, og med vekt på arbeidet i Hedmark. Gro Bentsen og Bente Ødegård Kjøs gav eksempler fra de to sentrene, både på tidligere og pågående prosjekter og tiltak.
Henrik Syse

Irene Hanssen fra fylkesmannen gav oss et innblikk i veien videre, både
nasjonale føringer og framtidige utfordringer for helse- og omsorgstjenesten. Helse og omsorgssjef Vigdis Galaaen fra Hamar avsluttet konferansen med å vise til de nye målene fra Helsedirektoratet og hva som skal til for å lykkes med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark.

 

 


 

ellen karine grovkake milepælskonferanse
irene hanssenReidun Hov
Marit ToverudHanne Hollekim
milepælskonferanse salRollup Utviklingssenter