GJESTEBUDSVERTER: Her har Bobil Høistad (til høyre nederst) samlet mange av de som nå inviterer til gjestebud for å få innbyggere i tale om hvordan de ser for seg at Hamar skal være en god og mangfoldig kommune. FOTO: HAMAR KOMMUNE  Hamar kommune rekrutterte vel 20 innbyggere som var vertskap for hvert sitt gjestebud. Bakgrunnen er at kommunen jobber med en ny kommuneplan, og ett av ønskene der er å få innspill på hvordan vi skal bli en mer mangfoldig kommune. En kommune med god integrering og der alle skal få gode muligheter til et rikt liv, er ett av målene.  

Nyttige innspill
De innbyggerne som var gjestebudsverter, inviterte fem–seks personer fra sitt nettverk til gjestebud - hjemme hos seg selv eller et annet sted. Her var de sammen et par timer og diskuterte spørsmål/oppgaver fra kommunen. Alle vertene har nå sendt kommunen en skriftlig oppsummering.- Vi har fått flotte rapporter med mange gode innspill, sier Bodil Høistad i Hamar kommune. - Innspille blir nå tatt med inn i arbeidet med den nye kommuneplanen. Mest sannsynlig blir innspillene nyttige i arbeidet med andre planer også.
  
Hvorfor for gjestebud
- Medvirkningsmetoden Gjestebud er nyttig for å nå innbyggere som det ellers kan være vanskelige å få innspill fra, forklarer Høistad. - Gjennom gjestebud har vi på en enkel og lite ressurskrevende måte nådd ut til mange uansett livssituasjon, etnisk bakgrunn, kjønn, alder og hvor de oppholder seg. 

- Gjennom spørsmålene som ble diskutert, har vi for eksempel fått vite mer om hvordan unge tenker når de skal velge bosted, hvordan seniorer ønsker å bo for å unngå ensomhet og hvordan vi skal klare å integrere de som kommer hit på en bedre måte. 

Flere muligheter til medvirkning
Gjestebudene er én av flere metoder for medvirkning i forbindelse med kommuneplanarbeidet. Innbyggerne har også blitt oppfordret til å komme med innspill til ny visjon for Hamar, der man får delta digitalt gjennom en tilpasset nettløsning for formålet.