Gjennom lokal mobilisering mot doping ønsker Antidoping Norge å forebygge doping lokalt, gjennom prosjektsamarbeid med kommuner og fylkeskommuner. Nå har Hamar kommune forpliktet seg til å sette antidoping på dagsordenen. Samarbeidet trådte i kraft 1. januar 2017 og varer frem til 31. desember 2018.

Lokal mobilisering mot doping
Det var Rune Heimdahl i Innlandet politidistrikt som tok initiativ til prosjektet i Hamar, etter å ha fått en henvendelse fra et treningssenter i kommunen. Ifølge Heimdahl har ikke antidopingarbeidet blitt prioritert i den grad det er ønskelig til nå, men på grunn av kroppspresset i samfunnet og den tilsynelatende enkle tilgangen på ulovlige stoffer, synes han det er viktig å rette fokus mot problemet.

Større fokus på farene
- Mitt håp for samarbeidet mellom Antidoping Norge, Hamar kommune og politiet, er at vi får satt større fokus på farene ved bruk av doping. Det er videre et håp at unge mennesker med god og riktig informasjon sitter igjen med gode holdninger, og ikke blir fristet til å ta snarveier for å oppnå resultater, sier Heimdahl.

Sterkere samarbeid
SLT-koordinator i Hamar kommune, Trond Grue, berømmer Heimdahl for initiativet, og forteller at arbeidet med å forankre ideen i den politiske og administrative ledelsen har gått raskt.

- Fokuset vårt er å få på plass et solid forebyggende arbeid, særlig inn mot ungdomsskoletrinnene. Vi har mål om å arrangere et kompetansehevende seminar for alle som jobber med ungdom, det være seg gymlærere, instruktører på treningssenter, lærere, foreldre og fastleger. Antidoping skal også inn som et element i informasjonen til elevene i 9. klasse, sier Grue.

Aktivt standpunkt mot doping
For Antidoping Norge er det viktig å legge til rette for sunne treningsmiljøer, og å bidra til å motvirke trenden der fokus på utseende og kropp kan bli inngangsporten til dopingbruk, helseproblemer og kriminalitet. 

- For å komme dopingproblemet til livs i lokalmiljøene, er det helt avgjørende med samarbeid blant yrkesgruppene som møter barn og unge i hverdagen. Jeg er glad for at Hamar og flere nå har tatt et aktivt standpunkt mot doping, sier Fredrik Lauritzen i Antidoping Norge.

Lenke: http://antidoping.no/

SAMARBEIDER MOT DOPING: Eirin Rise, Antidoping Norge, Ida van der Eynden, SLT-koordinator i Ringsaker, Trond Lie, psykiatrisk sykepleier i Hamar kommune, Tom Zachariassen, rektor ved Ajer ungdomsskole, Trond Grue, SLT-koordinator i Hamar, Kari Jæger, leder for ungdomshelsetjenesten, Tove Johnsen, koordinator ROP-tjenester i Hamar, Eva Grytan, avdelingsleder idrettsfag Storhamar videregående skole, Fredrik Lauritzen, avdelingsleder forebygging og folkehelse i Antidoping Norge og Rune Heimdahl ved Strategi og forebyggende seksjon i Innlandet politidistrikt.  FOTO: ANTIDOPING NORGE
SAMARBEIDER MOT DOPING: Eirin Rise, Antidoping Norge, Ida van der Eynden, SLT-koordinator i Ringsaker, Trond Lie, psykiatrisk sykepleier i Hamar kommune, Tom Zachariassen, rektor ved Ajer ungdomsskole, Trond Grue, SLT-koordinator i Hamar, Kari Jæger, leder for ungdomshelsetjenesten, Tove Johnsen, koordinator ROP-tjenester i Hamar, Eva Grytan, avdelingsleder idrettsfag Storhamar videregående skole, Fredrik Lauritzen, avdelingsleder forebygging og folkehelse i Antidoping Norge og Rune Heimdahl ved Strategi og forebyggende seksjon i Innlandet politidistrikt. 
FOTO: ANTIDOPING NORGE