Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud berømmer de ansatte og lederne i kommunen for det gode resultatet. - Dere har levert så det holder! 

Rådmann Bjørn GudbjørgsrudRådmann Bjørn Gudbjørgsrud berømmer de ansatte og lederne i kommunen for det gode resultatet. - Dere har levert så det holder! Gjennom de siste to årene har vi gjennomført økonomiske innstramminger. Avdelingene viser solid økonomistyring og budsjettdisiplin, og en motivert organisasjon og tett oppfølging gir resultater, understreker rådmannen.

Mange positive faktorer
Vi har mange år bak oss med satsing på vekst og utvikling. Nå begynner vi virkelig å se resultatene. 2016 ga et løft i befolkningsveksten. Næringslivet lokalt og i regionen leverer gode resultater, og det bidrar til videre vekst og optimisme.

I 2016 fikk kommuneøkonomien drahjelp av flere forhold; skatteinntektene ble høyere enn planlagt, befolkningsveksten øker kommunens inntekter, rentenivået holdt seg lavt og vi hadde et moderat lønnsoppgjør. - Slik blir det totale resultatet veldig godt, konkluderer rådmannen og presenterer tallene: Netto driftsresultat, som viser overskudd etter drift og finans, ble på 121 millioner kroner, eller 4,8 prosent i Hamar kommune for 2016. - Det er en kraftig forbedring fra 2014, da resultatet var på minussiden. Omstillingen er også helt nødvendig for at kommunen skal bidra til vekst og utvikling framover.

Penger til videre utvikling
Det er kommunestyret som bestemmer hva overskuddet skal brukes til. I saken som fremmes til politikerne, vil rådmannen foreslå å sette av 5 mill. kroner til nærings- og sentrumsutvikling. Noe av overskuddet skal brukes som egenkapital for videre investeringer, og det skal settes av midler til framtidige renteøkninger og flere ressurskrevende brukere uten å kutte i driftsbudsjettet.

- Vi må forvente magrere statsbudsjett fremover, tror rådmannen. - Det betyr at vi i økende grad må gjøre jobben selv. Og det forutsetter at kommunen har orden og kontroll på økonomien.