Dordy Wilson, kunnskapssjef i HamarDordy kommer fra stillingen som instituttleder ved institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet. Hun er 51 år, har en PH.D. fra NTNU og lang erfaring fra utdanningssektoren. Wilson har jobbet som lærer, spesialpedagog og høgskolelektor.

-Med Dordy Wilson får vi en tydelig og faglig orientert leder inn i en svært viktig lederrolle i kommunen, sier rådmann Bjørn Gudbjørgsrud. - Dordy har et stort engasjement for opplærings- og oppvekstfeltet, og hun er særdeles kunnskapsrik på området.

Dordy Wilson får ansvaret for mer enn 800 årsverk i 9 barneskoler, tre ungdomsskoler, 21 kommunale barnehager, spesialpedagogisk team og PP-tjenesten.

- Jeg takker for tilliten, og jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene i en kommune som satser på kompetanseutvikling og kvalitet, i samarbeid med alle som arbeider for barn og unges opplæring og oppvekst, sier Dordy Wilson