Denne uken starter utprøving av nye løsninger som vil tillate bibliotekbrukere over 18 år å låse seg inn i hovedbiblioteket alt fra klokken 06.00 om morgenen, selv i helgene. Og disse brukerne vil kunne benytte biblioteket helt til klokken 22.00. Dermed vil biblioteket og mange av dets tjenester bli tilgjengelige hele 112 timer i uken, mot 46 i dag.

 

Denne muligheten har brukere av biblioteket i Vang allerede hatt i snart tre år. En viktig forskjell er denne: Biblioteket i Vang ble i sin tid hovedsakelig selvbetjent som et alternativ til nedleggelse. På hovedbiblioteket blir den betjente åpningstiden opprettholdt; den selvbetjente åpningstiden blir et tillegg til denne, ikke en erstatning.

 

Parallelt med denne prøvefasen vil vi den nærmeste tiden gjøre en rekke større og mindre endringer i hovedbiblioteket for å gi brukerne et enda bedre tilbud. Vi vil holde publikum løpende orientert om dette.