Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet viser klokkespillet, plassert bynært ute i Mjøsa.

Eiendomsskatteliste til offentlig ettersyn

Eiendomsskattelisten er lagt ut til offentlig ettersyn i fire uker fra onsdag den 1. mars 2017.

Illustrasjonsfoto  - eiendomLista viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, skattetakst, skattesats og eiendomsskatt som skal betales i 2017. Helt eller delvis fritatte eiendommer etter §5 og 7, samt verk – og brukseiendommer, fremgår særskilt av lista.

Skattelista legges ut i papir på Servicekontoret og på bibliotekene, i tillegg til på denne internettsiden.

Skatteliste for offentlig ettersyn 2017- Alle avtaler
Skatteliste for offentlig ettersyn 2017- Verk og bruk
Skatteliste for offentlig ettersyn 2017- Eiendommer med helt eller delvis fritak

Utleggingen av listene gjøres med hjemmel i Eiendomsskattelovens §14 og 15

Om klage:
Klage på eiendomsskattetaksten kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatten dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Klagen sendes skriftlig innen 12. april 2017 til Hamar kommune, eiendomsskattekontoret, pb.4063, 2306 Hamar.

Om eiendomsavgifter ved ubodde eiendommer:
Kommunestyret har vedtatt at eiendomsavgifter som i sum blir mindre enn kr 1000,- pr. år kun skal betales i en termin. Dette dreier seg ofte om ubebodde eiendommer. Det vil bli sendt ut en egen faktura på bare e-skatt for disse eiendommene. For disse eiendommene vil eiendomsskatt for hele 2017 komme samlet på faktura for 1.termin.

 

Sist endret: 28.02.2017
|
|
|