Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet viser klokkespillet, plassert bynært ute i Mjøsa.

Ny visjon: Innlandets urbane hjerte

Forslaget til ny visjon for Hamar ble presentert i Formannskapet 1. mars.

Det er kommunikasjonsbyrået ANTI som har utformet forslaget med bakgrunn i workshops og 165 konkrete innspill fra innbyggerne. 

HAMAR
Innlandets urbane hjerte.

Vi skal være hovedpulsen i regionen.
En bærekraftig mjøsby som tør å satse på
utvikling av mennesker og næringsliv.


Resultat av bred medvirkning
Arbeidet med visjonen startet med work shops om hva som er Hamars egenart og hvilken retning man ønsker å utvikle kommunen i. Formannskapet og rådmannens ledergruppe jobbet sammen i, og en work shop ble holdt for Ungdomsrådet, som består av 15 representanter fra ungdomsskolene og videregående skole.

I neste runde ble Hamars innbyggere spurt om innspill. På bakgrunn av 5 ulike beskrivelser av Hamar fikk innbyggerne kommentere og sende inn egne ideer og tanker om hva som skal kjennetegne framtidas Hamar. Kommunen mottok 165 konkrete innspill og stort engasjement i sosiale medier.

Ordsky med ny visjon- Vår oppgave har vært å få med så mye som mulig av innspillene som er samlet inn, samtidig som vi skal gi det en tydelig retning, sier Kjetil Wold i ANTI, som presenterte forslaget i Formannskapet.

- I grunnlaget fra work shops og innbyggermedvirkning ser vi at et flertall samler seg rundt «Hamar er det urbane hjertet i Innlandet». Visjonen er derfor en forkortelse av dette. Samtidig har vi utformet en forklarende undertekst.

Forrige visjon var utdatert
Den forrige visjonen var fra 2005: «Det mest attraktive boområdet i Innlandet». - Den er innfridd og dermed utdatert som visjon, sier ordfører Einar Busterud. - Nå er vi i ferd med å utarbeide ny kommuneplan, og den nye visjonen skal være en viktig veiviser for målene som skal utformes der.

Framtidsrettet
Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud synes arbeidet med visjon har vært en spennende prosess. -  En visjon skal være framtidsrettet, og den skal leve i flere år framover. Målet vårt er at både de ansatte i kommuneorganisasjonen, politikerne, næringslivet i kommunen og innbyggerne identifiserer seg med visjonen som blir vedtatt.

Endelig vedtak i kommunestyret
15. mars skal Formannskapet gjøre vedtak i saken. Deretter er det Kommunestyret som tar den endelige beslutningen 29. mars.

 

Sist endret: 01.03.2017
|
|
|