Hamar Idrettspark, BørstadBelysningen på kunstgressbanen på Børstad må skiftes ut, og isbanen skal få ordentlig belysning.  

Isbanen deles opp i to områder med litt forskjellig belysningsstyrke: en bandybane og et lekeområde.

Isbanen på Børstad er stor, flaten er bygget slik at det er plass til 400 m runde for lengdeløp i ytterkant. Ellers kan arealet brukes til f.eks fullstørrelse bandybane, lekeområde og ishockey.

Arbeidet med belysning vil foregå i etapper tilpasset bruken av anlegget og vil ferdigstilles i slutten august 2017.

Kunstgressbanen
Børstad kunstgressbane ble rehabilitert senhøsten 2014, men lysanlegget var ikke en del av rehabiliteringen. Etter tilbakemeldinger om dårlige lysforhold ble det skiftet pærer og armaturene ble vasket. Allikevel ser vi at lysanlegget ikke gir optimale forhold og derfor rehabiliterer vi lysanlegget. Eksisterende master og fundament skal gjenbrukes, mens lysarmaturene blir skiftet ut. Vi vil da få et anlegg med 300 lux som vil sikre tilfredsstillende lysforhold for avvikling av kamper.

Isbane - bandybanen
Ved isbanen blir det 6 stk lysmaster med 300 lux styrke. Det blir mulig å styre lysstyrken og av/på med en bryter på første stolpe nærmest servicebygg. 

Isbane - lekeområde
Her blir det 4 stk lysmaster med 200 lux styrke. Også her kan lyset skrus av og på med bryter på stolpen som er nærmest servicebygget.

Anleggsperiode
Arbeidene vil pågå etappevis tilpasset bruken på anlegget frem til slutten av august. Normal arbeidstid vil være fra kl 0700-1600 mandag til fredag.

Det kan bli noe støy og støv fra anleggsmaskinene, men vi forventer ikke at dette skal merkes nevneverdig av beboerne rundt anlegget. Entreprenøren har mulighet for å gjøre tiltak mot støv hvis problemene blir store. Dette vil følges opp.

Når armaturene på kunstgressbanen blir skiftet, vil banen i en periode være uten strøm og tidvis utilgjengelig for bruk. Dette vil skje en gang mellom slutten av april og slutten av august.

Arbeidet utføres som en totalentreprise av Caverion Norge AS, Hamar.

Kontaktperson
Spørsmål og henvendelser angående anlegget skal rettes til Hamar kommune v/prosjektleder Kari Svelle Reistad, mob. 91 62 62 68, kari.reistad@hamar.kommune.no

Hamar kommunes vakttelefon kl 14:40 - 07:00: 971 87 497