Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet viser klokkespillet, plassert bynært ute i Mjøsa.

Endringer av inntaksområder (skolekretsgrenser) - høring

Det er nå et forslag om å endre inntaksområder (skolekretsgrenser) fra og med skoleåret 2018 – 2019. Høringsfrist 15. april.

Skolesekker- illustrasjonsfotoEndringsforslag
1.    Områdene Østre Ajer, Vollhagan og nedre Mæhlumsløkka går inn i inntaksområdet til Greveløkka skole

2.    Hamar kommunestyre vedtar at alle som har bostedsadresse innenfor inntaksområdene til Prestrud og Storhamar skole går inn i inntaksområdet til Ajer ungdomsskole.

3.    Kommunal forskrift om skoletilhørighet som ble endret fra og med 01.08.16 opprettholdes.

Utfyllende om bakgrunn for endringene, kart og hva som mer ligger i forslaget, finnes i dette høringsnotatet.  

Synspunkter sendes til Hamar kommune: postmottak@hamar.kommune.no innen 15. april 2017.

Sist endret: 20.03.2017
|
|
|