Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Detaljreguleringsplan for Hedmark fengsel avdeling Ilseng til offentlig ettersyn.

Detaljreguleringsplan for Hedmark fengsel avdeling Ilseng med konsekvensutredning ble i Hamar kommunes formannskapsmøte 15. mars 2017, sak 15/17 og i Stange kommunes planutvalgsmøte 28. februar 2017, sak 12/17 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn.

Statsbygg har på oppdrag fra Kriminalomsorgen utarbeidet planforslag med konsekvensutredning for Hedmark fengsel avdeling Ilseng. Planområdet ligger delvis i Hamar kommune og i Stange kommune. Formålet med reguleringsplanen er utvidelse av fengselet for å legge til rette for lukkede soningsplasser.

Alle som ønsker kan komme med innspill til planforslaget. Hensikten med offentlig ettersyn er at alle som er berørt av planforslaget eller har interesser i området skal få anledning til å gjøre seg kjent med planforslaget og gi uttalelse til det. Høringsperioden skal være minst 6 uker jf. plan- og bygningsloven § 12-10. Uttalelsesfrist er fredag 12. mai 2017

Plandokumentene finner du på kommunens digitale PlanDialog :
For Hamar : http://tema.webatlas.no/hamar/planinnsyn?planid=074700
For Stange : http://tema.webatlas.no/0417/planinnsyn?planid=305

Dokumentene for Hamar er også tilgjengelige på papir i :

  • Hamar rådhus, servisekontoret
  • Hamar bibliotek, avd.kulturhuset
  • Hamar bibliotek, avd. Vang

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget kan de sendes via kommunenes PlanDialog eller til:
postmottak@hamar.kommune.no eller Postboks 4063, 2306 Hamar
post@stange.kommune.no eller Postboks 214, 2336 Stange

Etter offentlig ettersyn, vil innkomne uttalelser bli vurdert og nødvendige endringer i plankart og bestemmelser utført, før planforslaget legges fram til politisk sluttbehandling i kommunestyret.
Ved henvendelse til Arealplanavdelingen i Hamar kommune og Planavdelingen i Stange kommune kan du få utfyllende informasjon og svar på eventuelle spørsmål.

Saksbehandler i Hamar kommune er: Per Johansen, tlf.: 62563048
e-post: per.johansen@hamar.kommune.no
Saksbehandler i Stange kommune er: Lina Frogner Orre, tlf.: 48143178
E-post: lfo@stange.kommune.no
 

Planområdet
Sist endret: 23.03.2017
|
|
|