Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Hvor kan det fortettes?

Kommunen har satt i gang et arbeid med fortettingsanalyser for boligområdene i sentrale deler av Hamar. Hensikten er å finne ut hvor det kan ligge til rette for boligfortetting - og hvor det ikke bør fortettes vesentlig.

Kommuneplanen for Hamar skal revideres. I den forbindelse ønsker kommunen å framskaffe et bedre grunnlag for å kunne si noe om hvor høy utnyttelse vi skal ha i boligområdene. Fortetting er ønsket, men kanskje ikke hvor som helst. Hvilke prinsipper skal legges til grunn og hvilke rammer skal legges for fortetting i boligområdene?

Oppdraget med analyser er satt bort til Asplan Viak som konsulent gjennom rammeavtale, mens det blir en vurdering for kommunen hvordan resultatene skal håndteres i kommuneplanen og hvilke signaler som skal gis der. Grunnlaget for analysene vil bl.a. være kommunens kulturminneplan, temakart og retningslinjer for estetikk, arkitektur og byform.

Hensikten med analysene er at kommunen skal bli mer forutsigbar, både for utbyggere og innbyggere/nabolag, og kanskje kan vi stimulere til fortetting med kvalitet der det ligger aller best til rette for det.

Sist endret: 13.04.2017
|
|
|