De uthevede strekene på kartet viser ledningsstrekket som skal legges fra Furuberget til K6 i Holsvegen. (Hias)Prosjektet er et fellesprosjekt mellom Hias og Hamar kommune.  Anleggsarbeidene vil pågå til i slutten av oktober.

Dette arbeidet er nødvendig for å sikre abonnentene godt og sikkert  vann - i tillegg til å etablere nye trykksoner i Hamar og Ringsaker.

Det vil bli noe støy fra anleggsmaskiner og lastebiler, og det kan også bli støvproblemer. Men entreprenøren vil gjøre avbøtende tiltak dersom ulempene blir store. 

Atkomsten til noen av eiendommene som grenser til anleggstraséen i Nordkronen, Karlsvogna og Holsvegen vil bli direkte berørt av prosjektet. Deler av disse gatene vil bli helt eller delvis stengt i perioder mens anleggsarbeidet pågår. Husstander som blir berørt, vil få nærmere informasjon.

Normal arbeidstid i anleggsperioden vil være mandag - fredag kl. 07.00 - 15.30.