Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Ny hovedvannledning i Nordkronen, Karlsvogna og Holsvegen

Arbeidet starter rett etter påske, og her blir det også rehabilitering av de kommunale vann- og avløpsledningene.

De uthevede strekene på kartet viser ledningsstrekket som skal legges fra Furuberget til K6 i Holsvegen. (Hias)Prosjektet er et fellesprosjekt mellom Hias og Hamar kommune.  Anleggsarbeidene vil pågå til i slutten av oktober.

Dette arbeidet er nødvendig for å sikre abonnentene godt og sikkert  vann - i tillegg til å etablere nye trykksoner i Hamar og Ringsaker.

Det vil bli noe støy fra anleggsmaskiner og lastebiler, og det kan også bli støvproblemer. Men entreprenøren vil gjøre avbøtende tiltak dersom ulempene blir store. 

Atkomsten til noen av eiendommene som grenser til anleggstraséen i Nordkronen, Karlsvogna og Holsvegen vil bli direkte berørt av prosjektet. Deler av disse gatene vil bli helt eller delvis stengt i perioder mens anleggsarbeidet pågår. Husstander som blir berørt, vil få nærmere informasjon.

Normal arbeidstid i anleggsperioden vil være mandag - fredag kl. 07.00 - 15.30. 

 

Sist endret: 03.04.2017
|
|
|