På vegne av Børresen & Midtskogen Eiendom AS varsles oppstart av detaljregulering iht. plan- og bygningslovens § 12-8 for Nygata 35, plan-ID 077700. Nygata 35, gnr./bnr. 1/1477 er på litt over 1 daa og ligger i Hamar, ca 1 km øst for sentrum.

Offentlige høringsinstanser, grunneiere, festere, naboer og andre som har interesser i området kan levere innspill til planarbeidet i denne fasen. Frist for uttalelser: 05.05.2017

Saksprosessen med tilhørende dokumenter kan sees og følges på Hamar kommunes digitale PlanDialog 

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til: 
Asplan Viak v/Ida Mjøs
Falsens gt. 12
2317 Hamar

Epost: ida.mjos@asplanviak.no
 

Planområde