Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Nygata 35 i Hamar

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av planarbeid for Nygata 35 i Hamar. Reguleringsarbeidet skal legge til rette for leiligheter fordelt på tre etasjer, med nødvendig infrastruktur og uteareal.

På vegne av Børresen & Midtskogen Eiendom AS varsles oppstart av detaljregulering iht. plan- og bygningslovens § 12-8 for Nygata 35, plan-ID 077700. Nygata 35, gnr./bnr. 1/1477 er på litt over 1 daa og ligger i Hamar, ca 1 km øst for sentrum.

Offentlige høringsinstanser, grunneiere, festere, naboer og andre som har interesser i området kan levere innspill til planarbeidet i denne fasen. Frist for uttalelser: 05.05.2017

Saksprosessen med tilhørende dokumenter kan sees og følges på Hamar kommunes digitale PlanDialog 

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til: 
Asplan Viak v/Ida Mjøs
Falsens gt. 12
2317 Hamar

Epost: ida.mjos@asplanviak.no
 

Planområde
Sist endret: 06.04.2017
|
|
|