Det var nesten fullsatt i Domkirkeoddens aula da 208 personer deltok på fagdag om lindrende omsorg og behandling for personer med demens onsdag 3.mai. 

USHT og Helle Jørstad
Åsa Serholt Jensen ønsket velkommen og kommuneoverlege i Stange, Helle Jørstad, benyttet anledningen til å si hvor viktig det er med fokus på lindrende omsorg og demens.

Hanne Hollekim og Erland Dalen fortsatte med musikalsk innslag. 

Aart Huurnink, overlege for lindrende enhet ved Boganes sykehjem og kommuneoverlege for fagområde palliasjon i Stavanger, snakket om demens, palliasjon og livskvalitet, og felles forståelse.

Hanne Hollekim og Erland Dalen

Irene Nygård Pedersen, kreftkoordinator og prosjektleder i Trysil kommune, tok for seg temaet "systematisk oppfølging av smerter hos pasienter med en demensdiagnose". 

Reidun Hov, prosjektleder ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark på Hamar, snakket om prosjektarbeid og hvor viktig det er at pårørende til alvorlig syke også får støtte.  Aart Huurnink

Lisbeth Fridtun, Linda Macai, Marianne Lille-Mæhlum og Olgunn Eik-Nes snakket om prosjektarbeidet "Lindrende omsorg og behandling for personer med demens - lindring og pårørende" i Stange kommune .

Astrid Rønsen, 1.lektor ved NTNU i Gjøvik og tidligere leder av Hospice forum Norge, og Rita Jakobsen, 1.amanuensis ved Lovisenberg diakonale høgskole, begge forfattere av "Å fullføre et liv", fortalte historier fra boken og snakket om palliasjon og demens.

Vi takker alle som deltok! 


 

Irene Nygård PedersenReidun Hov
Astrid Rønsen og Rita JakobsenFullsatt
Fullsatt salReidun storskjerm