I arbeidet med dobbeltspor gjennom Hamar ser kommunen på byutvikling i samspill med utvikling av jernbanen. Som en del av dette skal det utvikles scenarioer for Hamar i langsiktig perspektiv – 40 år etter at dobbeltsporet er ferdig bygd til Lillehammer.

8. mai deltok politikere, ansatte i kommuneadministrasjonen og mange andre aktører i det første av to verksteder, hvor de diskuterte styrker og svakheter ved Hamar som by og hvilke drivere som vil påvirke utviklingen av Hamar over tid, for eksempel teknologi, økonomi og miljø. 

Hva er Hamars største styrker og svakheter som by? Det er blant spørsmålene som ble besvart i arbeidsgrupper.

Verkstedene ledes av Asplan Viak. Scenarioer for Hamar mot 2074 skal supplere konsekvensutredningen til Bane NOR med fokus på byutvikling. 

Arbeid med scenarioer

 

 

 

 Arbeid med scenarioer 

Arbeid med scenarioer Arbeid med scenarioer