Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Tilbud om samtalegruppe

Frisklivssentralen i Hamar kommune starter i mai opp et gruppetilbud med tema å mestre livet slik det har blitt.

Susanne Sønderbo er kursholder.Seniorrådgiver Susanne Sønderbo er kursholder. Hun har lang erfaring med å lede grupper og er utdannet psykolog og prest. Hun presiserer at dette ikke er en terapigruppe, men et møtested med mulighet for refleksjon og samtale. Hun sier at ved å dele sine tanker med andre, oppdager en at en ikke er alene om å føle det en føler. 


5 torsdager er satt opp: 11. mai, 18. mai, 1. juni, 8. juni og 15. juni.
Gruppen skal møtes kl.12.00 – 13.45 i 3.etasje i Ankerskogen
 
Tilbudet er for innbyggere i Hamar kommune og koster kr. 200,-. 

Påmelding: frisklivssentralen@hamar.kommune.no eller mobil 915 22 498.

Sist endret: 11.04.2017
|
|
|