Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

8. mai i Hamar – markering av veterandagen

Velkommen til markering av veterandagen i Strandgateparken den 8. mai 2016 kl. 18.00!

Militære veteraner fra de fire kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange, som har deltatt i internasjonale operasjoner, ønskes velkommen til en markering i Hamar 8. mai. (Familie kan også være med.)

Program:

  • Kl 1800: Kransnedlegging på Veteranmonumentet i Strandgateparken. Æresvakt stilles fra Norske veteraner i internasjonal tjeneste og Hedmarken HV- veteranforening. Hamar musikkorps spiller, og det blir taler. Ordførerne deltar.
  • Kl 1815: Prosesjon til Hamar Rådhus
  • Kl 1840: Samling i Hamar Rådhus, kommunestyresalen. Medaljeoverrekkelse og bevertning.

Hjertelig velkommen!

-------------------
Bakgrunn for arrangementet

Veterandagen skal hedre deltagere i andre verdenskrig, så vel som de som har tjenestegjort i FNs fredsbevarende styrker og andre internasjonale operasjoner. Risikoen ved Norges utenlands operasjoner har de siste årene økt, og man ønsker å verdsette den innsatsen som utrettes av våre styrker ute og hjemme. Slik sett har frigjøringsdagen og veterandagen fått en ny dimensjon. Dagen skal representere frigjøring og fred, samt knytte ulike generasjoner sammen. Vi oppfordrer også alle til å flagge denne dagen!

Arr: Hamar, Løten, Ringsaker og Stange kommune, Norske Veteraner i internasjonal operasjoner avd. Hamar og omegn (NVIO)

Bilder fra tidligere markeringen:

 

 

 

Sist endret: 11.04.2017
|
|
|