OPPSLAG: Gjennom oppslag der asylsøkere og innvandrere møtes til daglig, får Hilde Bangstad og Inga Lill Lygre informert kvinnene om tilbudet som finnes her i Hamar. FOTO: HAMAR KOMMUNEHilde Bangstad og Inga Lill Lygre ved Hamar helsestasjon har siden oktober hatt konsultasjoner og undervisning en dag i uka. 

Introduksjon og møter
Jordmødrene møter kvinnene gjennom introduksjonsprogrammet for nyankomne i regi av Hamar læringssenter. Det har også vært undervisning på Ormseter asylmottak og på Hamar katedralskole, som har en egen mottaksklasse. En del kvinner kommer også på helsestasjonen fordi de er gravide allerede – eller at de har små barn.

- Når vi først  har blitt kjent med hverandre gjennom svangerskapet, ønsker de fleste kvinnene å gå til jordmor på etterkontroll etter fødselen,  og vi kan da gi dem et tilbud om gratis prevensjon. .Noen tar også med seg mennene sine, og det  er helt greit, sier Lygre.

Folkeopplysning
De to jordmødrene er klare på at deres rolle er å gi opplysninger og formidle kunnskap om familietemaer, som for mange ikke har stått på dagsorden tidligere. De har erfart at det er lite kunnskap om prevensjon og det å planlegge et liv med barn i et nytt land. Kvinnehelse og kvinnesykdommer er andre ikke-temaer. 

- Det er en del feilinformasjon og vrangforestillinger som må ryddes av veien. Gjennom det at tilbudet vi gir er gratis, når vi også flere enn vi ellers ville ha gjort. Det skal ikke stå på pengene, sier Bangstad

Anbefalinger og konkret hjelp
På helsestasjonen anbefales kvinnene å vente med å bli gravide til de har vært gjennom introduksjonsprogrammet og kanskje kommet ut i jobb, da dette vil gjøre det lettere for dem å bli integrert. De som ønsker det får prevensjon, celleprøvetaking og det snakkes om mulige helsemessige utfordringer.

- Vi kan gi råd og hjelp, men selve avgjørelsene om hvordan de vil innrette seg, er det opp til kvinnene å ta, sier Bangstad.   

Motvirke barnefattigdom
- Dette prosjektet med kvinnehelse-fokus handler også om barnas situasjon, sier jordmødrene. 

I Norge er det nå stor oppmerksomhet omkring barnefattigdom, og god familieplanlegging er ett av mange tiltak som kan bedre hverdagen for både barn og foreldre. Der begge foreldrene får muligheter for utdanning og jobb, gir det større økonomisk trygghet for familien. I Norge er det heller ikke slik at mange barn må til for å sikre for foreldrenes alderdom. 

Hilde Bangstad og Inga Lill Lygre synes de har kommet godt i gang med sitt arbeid på dette området her i Hamar. Fra en forsiktig oppstart, ser de at tilbudet nå begynner å bli mer kjent i målgruppa og flere tør å komme. Særlig de som allerede har født ett barn, er spesielt interessert i tilbudet. Jungeltelegrafen er også en viktig informasjonsvei.

- Kvinner som har vært hos oss og er fornøyde med den hjelpa de har fått, vil ofte fortelle om det til sine venninner. Det er vår erfaring, sier Bangstad.