8. mai i Hamar – markering av frigjørings- og veterandagen
Militære veteraner fra de fire kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange som har deltatt i militære operasjoner ønskes velkommen til en markering i Hamar 8. mai. (Familie kan også være med.)

Program:
Kl. 1800: Kransnedlegging på Veteranmonumentet i Strandgateparken
Kl. 1815: Prosesjon til Hamar Rådhus
Kl. 1840: Samling i Hamar Rådhus med medaljeoverrekkelse, kommunestyresalen

Vi oppfordrer alle til å flagge denne dagen! Arr: Hamar, Løten, Ringsaker og Stange kommune, Norske Veteraner i internasjonale operasjoner avd. Hamar og omegn (NVIO), Hedmarken HV- veteranforening. Hjertelig velkommen!  

Tilbud til ungdom med funksjonshemming/utviklingshemming sommeren 2017
Kommunene Hamar og Stange samarbeider om ferieklubb for barn/ungdom i alderen 13 til 20 år med ulike funksjonshemminger. Ferieklubben holdes i uke 26 (26.6 – 30.6) og uke 27 (3.7 - 7.7). Det vil være dagaktiviteter fra 0730 - 1600, med ulike typer utflukter hver dag. Møtested vil være Ungdomshuset i Ottestad. (gamle Prix)

Pris: 1000,- pr. uke/ 250,- pr. dag (egne priser til Hunderfossen og Tusenfryd). Søknadsfrist: 10. mai 2017. Bekreftelse på deltakelse gis innen en ukes tid.

For ytterligere informasjon: Ring Stange kulturkontor v/Rolf Olav Hårseth, tlf. 62 56 21 13/917 79 394, rolfolav.harseth@stange.kommune.no eller Hamar kulturkontor v/Wenche Haslie, tlf. 62 56 31 28/ 986 96 117, wenche.haslie@hamar.kommune.no

Fire reguleringsplaner til offentlig ettersyn:

1. Detaljregulering for Vang fjelltak
Formål med planforslaget er å lage en helhetlig plan for utvidelse av fjelltaket som ivaretar forvaltningen av ressursen og framtidig arealbruk.

2. Detaljregulering for Skogsrudjordet
Formålet med planforslaget er å tilrettelegge Skogsrudjordet på Ingeberg for boligbygging.

3. Detaljregulering for Nedre Furuberget pumpestasjon
Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for ny pumpestasjon for å trygge vanntilgangen i Hamar. Eksisterende vannbehandlingsanlegg på nedsiden av jernbanen vil bli lagt ned når det nye vannbehandlingsanlegget er etablert og satt i drift.

4. Detaljregulering for Nordberg
Formålet med planforslaget er å legge til rette for etablering av nye tomter med mulighet til å oppføre tomannsboliger, firemannsboliger og eneboliger.

Felles for alle:
Alle som har interesser i områdene oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslagene og evt. komme med innspill. Uttalefrist for samtlige er 3. juni 2017.  For nærmere opplysninger om planforslagene, se www.hamar.kommune.no/offentligettersyn. Plandokumentene er også lagt ut på servicekontoret på Hamar Rådhus og på Hamar bibliotek, avdeling kulturhuset og avdeling Vang.