Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Informasjonsmøter om utfasing av oljefyr

Onsdag 3. mai klokka 18.30 i Kommunestyresalen på Hamar rådhus og torsdag 27. april klokka 18.30 i Teatersalen i Brumunddal. Møt der det passer!

Oljetank som er ferdig med å bli fjernet.Program på informasjonsmøtene
Tema: Hvordan erstatte oljefyring med fornybar energi?

  • Hva er problemet med fossil oljefyring? - Martin L. Brandtzæg, Prosjektkoordinator Naturvernforbundet
  • Risiko og ansvar – oljetanker i et forsikringsperspektiv. Fred Nilsen, Fagsjef skadeforebygging Sparebank 1 
  • Fornybare alternativer til fossil oljefyring - Dag Arne Høystad, energirådgiver og avdelingsleder i Naturvernforbundet 
  • Du kan få økonomisk støtte - Presentasjon av Enovatilskuddet

Møtet passer for alle som ønsker å erstatte oljefyring, eller vil ha mer informasjon om fornybare oppvarmingsløsninger, den nedgravde oljetanken, eller de økonomiske støtteordningene til Enova.

Møtet arrangeres som et samarbeid mellom Oljefri.no / Naturvernforbundet, ENOVA og Ringsaker og Hamar kommuner. Velkommen!

-------------------------

Bakgrunn for møtene
Oljefyring gir klimagassutslipp og Regjeringen har varslet at fyring med fossil olje i boliger blir forbudt i 2020. Nedgravde oljetanker representerer en potensiell fare for forurensning av bolig, jordsmonn og grunnvann. Ringsaker og Hamar kommuner ønsker å tilrettelegge for trygg og enkel utskifting av oljefyring, og inviterer derfor til disse møtene. 

Fossil oljefyring kan erstattes av fornybar energi
Fossil oljefyring kan heldigvis erstattes av mange fornybare oppvarmingsløsninger og i møtet vil det bli presentert en rekke aktuelle løsninger. Man kan også finne informasjon om dette på ENOVAs hjemmesider www.enova.no. 

Tankeier er ansvarlig for oljetanken
Som tankeier er du ansvarlig for oljetanken og eventuelle lekkasjer. Det er ditt ansvar å sørge for at oljetanken alltid er i betryggende stand og at pålagte tilstandskontroller blir gjennomført. Ståltanker skal kontrolleres etter 15 år, og deretter hvert 5. år. Glassfibertanker trykktestes etter 2 år, kontrolleres etter 30 år og deretter etter avtale med kontrollør. 

Er oljetanken din tatt ut av bruk skal den tømmes for olje og renses og deretter skal tanken fjernes. Dette skal gjøres av et kvalifisert firma. Kommunen kan i spesielle tilfeller og på gitte vilkår gi dispensasjon fra krav om fjerning. Du må søke Brannvesenet om tillatelse til dette.

Støtte fra Enova 
Du kan søke om støtte når du bytter ut oljefyren eller oljekaminen med en fornybar oppvarmingskilde (som ved, pellets, varmepumpe eller solenergi) og sanerer oljetanken. 

Støttebeløpet varierer etter hvilke løsninger du velger.  Man kan også få tilskudd til større oppgraderinger av hus (eks. utskifting av vinduer, tak, og isolering). Alt man trenger å vite om energitiltak, støttebeløp og hvordan en går frem, finnes på enova.no/privat/alle-energitiltak/fjerne-fossil-oppvarming. Man kan også ringe 800 49 003. 

oljefri.no finner du kvalitetssikrede bedrifter som installerer fornybar oppvarming og sanerer oljetanken.

 

 

Sist endret: 24.04.2017
|
|
|