Fra første mai er det bare å gå på stolpejakt i Hamar! Stolpejakten går ut på å finne 50 stolper sentralt plassert i kommunen. Stolpejakten i 2017 har 30 poster sentralt i Hamar, åtte på Ridabu, seks på Ingeberg og seks ved Lunden skole. Besøket ved stolpene registreres enten manuelt eller digitalt etterhvert som man besøker de ulike stedene.   

Lett å laste ned app på mobilen
I fjor startet vi opp med digital kvittering via mobilen på urbane turposter i Hamar, som da ble del av den nasjonale Stolpejakten. Dette ble raskt en suksess, og i år regner vi med at enda flere vil bruke appen til Stolpejakten og scanne QR-koden, som hver stolpe er utstyrt med .Appen kan lastes ned fra AppStore og Google Play.

Terje Malm fra Hamar OK  og Magne Smeland fra Vang OL har vært ute og satt opp stolper til stolpejakten. Selv om Stolpejakten er digital, vil det selvfølgelig være mulig å kvittere i trykksaken på vanlig vis - alle poster har stifteklemme. Det går også an å foreta en registrering via nettsiden stolpejakten.no

Hent deg et kart-folder
Alle postene er samlet og merket av i en fin, trykket folder. Her går også vanskelighetsgraden for hver post fram av merkingen. Kart-folderen som viser hvor stolpene er plassert, blir nå spredd i kommunene. Du kan hente deg denne gratis i kommunens servicekontor, på biblioteket, på turistkontoret, i sportsbutikker og hos HHT-butikken på Østre torg i Hamar. Eller du kan laste ned fila her på nettsiden.

Passer for alle
Stolpejakten tar sikte på å legge til rette for å aktivisere både unge og gamle; inaktive, skoleelever, syklister, funksjonshemmede og rullestolbrukere – eller de som rett og slett ønsker å gjøre seg bedre kjent i byen og distriktet. Stolpejakten skal bidra til økt fysisk aktivitet blant folk flest i hele landet, og er dessuten et helt gratis tilbud.

Turpostsesongen varer til og med 1. oktober. 

Premier i år også
Det blir også i år deltakerpremier til barn og unge til og med 16 år, som har tatt minimum 60 % av postene. Premien er et dagsbesøk i Ankerskogen svømmehall. Disse flotte gavene er gitt av Sparebanken Østlandet og Ankerskogen svømmehall. I tillegg vil det være mulig å få uttrekkspremier.

Kontaktpersoner for Stolpejakten i Hamar  kommune er:

  • Stine Olsen Kirkevik, Frisklivsentralen 912 48 598
  • Magne Smeland, Vang OL 913 79 024
  • Terje Malm, Hamar OK  905 22 930

Margrete Ruud Skjeseth i HHT viser fram turmål i alle fire kommuner på Hedmarken. I nabokommunene
I Løten, Stange og Ringsaker kommune er det også muligheter for å ta poster. Disse kommunene byr på 10 poster hver. Med andre er det mange flotte turmål å besøke. Husk at alle kart-foldere ligger ute på Servicekontorene i kommunen og på nettsiden til kommunene. Deltakelsen er gratis.

Turer i Ringsaker (Lenke til pdf)
Turer i Løten (Lenke til pdf)
Turer i Stange (lenke til pdf)

Lenke til nettsak hos Hamar og Hedemarken Turistforening (HHT)
Kontakt HHT: Margrete Ruud Skjeseth, mobil 948 45 848.