Hanne Sofie Holmen - foto Ringsaker kommuneHanne Sofie Holmen arbeider i dag som avdelingsleder ved NAV Ringsaker, hvor hun blant annet har ledet prosjektarbeidet «Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier». Hun er utdannet sykepleier, er selvstendig næringsdrivende for «Sofies stuer», og har vært lokalpolitiker i Ringsaker siden 2008.

- Jeg ser frem til å videreutvikle gode tjenester til innbyggerne i Hamar, sammen med dyktige medarbeidere som skal trives på jobb. Vi skal samarbeide med næringslivet for å få ledige raskt i jobb og bidra til at brukere opplever et tilgjengelig moderne Nav, sier den nye NAV lederen.  

- Jeg ser frem til at Hanne Sofie Holmen tiltrer i midten i av august, og gleder meg til å få henne inn som del av ledergruppen i Familie og levekår, sier Anne Olen Aasen i Hamar kommune. 

Foto: Ringsaker kommune