Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Ny leder NAV Hamar

Hanne Sofie Holmen (43) er tilsatt som ny leder ved NAV Hamar.

Hanne Sofie Holmen - foto Ringsaker kommuneHanne Sofie Holmen arbeider i dag som avdelingsleder ved NAV Ringsaker, hvor hun blant annet har ledet prosjektarbeidet «Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier». Hun er utdannet sykepleier, er selvstendig næringsdrivende for «Sofies stuer», og har vært lokalpolitiker i Ringsaker siden 2008.

- Jeg ser frem til å videreutvikle gode tjenester til innbyggerne i Hamar, sammen med dyktige medarbeidere som skal trives på jobb. Vi skal samarbeide med næringslivet for å få ledige raskt i jobb og bidra til at brukere opplever et tilgjengelig moderne Nav, sier den nye NAV lederen.  

- Jeg ser frem til at Hanne Sofie Holmen tiltrer i midten i av august, og gleder meg til å få henne inn som del av ledergruppen i Familie og levekår, sier Anne Olen Aasen i Hamar kommune. 

Foto: Ringsaker kommune

Sist endret: 03.05.2017
|
|
|