200 deltakere møtte opp for å høre om oljefrie alternativer.Det var godt og trangt i Kommunestyresalen… Eller stinn brakke som man også kaller det! Det kan også nevnes at det var flere utstillere i foajeen – hovedsakelig leverandører av alternative oppvarmingsløsninger + Arnkværn. Det var gode muligheter for å stille spørsmål både til leverandørene og foredragsholderne før og etter møtet.

Temaet er høyaktuelt - og her er nyttige lenker: 
http://oljefri.no/
https://www.enova.no/

Møtets presentasjoner er også tilgjengelige: