Kommunestyremøte!
Møte 31.05.17, kl. 1600 i Hamar rådhus. For saksliste, se kommunens internettsider. Møtet sendes også via web-TV.

Ordføreren i Hamar


Revidering av kommunedelplan for helse og omsorg 2014-2030 – forslag til planprogram
Hamar kommune skal revidere gjeldende Helse- og omsorgsplan på temaene rehabilitering og velferdsteknologi. Planen for øvrig skal videreføres. Hovedmålet i planen er økt mestring for brukeren, og tjenester av god kvalitet til de som trenger det.

Hamar formannskap har vedtatt å legge forslag til planprogram for revidering av denne