Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Høring – Forslag til planprogram for revidering av kommunedelplan for helse og omsorg 2014-2030

Frist for innspill er 26. juni 2017.

Flyfoto av Hamar - foto Terje LøchenHamar kommune skal revidere gjeldende Helse- og omsorgsplan på temaene rehabilitering og velferdsteknologi. Planen for øvrig skal videreføres. Hovedmålet i planen er økt mestring for brukeren, og tjenester av god kvalitet til de som trenger det. 

Hamar formannskap har vedtatt å legge forslag til planprogram for revidering av denne planen ut til offentlig ettersyn i perioden 15.05.- 26.06.2017. Planprogrammet kan leses på kommunens nettsider, på Servicekontoret og på bibliotekene.  

Lenke til planprogrammet.

Innspill til planarbeidet

  • Sendes skriftlig til: postmottak@hamar.kommune.no eller Hamar kommune, postboks 4063, 2306 Hamar. Merk e-posten eller konvolutten: Kommunedelplan for helse og omsorg. 
  • Eventuelle spørsmål kan rettes til Åse Jofrid Sørby, tlf.: 468 12 855.
Sist endret: 18.05.2017
|
|
|