- Å bidra til at utviklingen går som den skal – og at den kanskje skjer raskere, er ett av målene til teknisk sjef Kjetil Wold Henriksen, nytilsatt av året.

Suksesshistorier:
• Ny lekeplass åpnet, og denne avsluttet det store byfornyingsprosjektet i  Strandgata.
• En profesjonell og dyktig boligforvaltning hjelper flere og hever kvaliteten på tilbudet.
• Samarbeid gir fiber-satsing i Hamar 

Kjetil Wold HenriksenTeknisk drift og utbygging har de siste årene vært med på en omfattende utbygging og byfornying i Hamar. Å utvikle et sentrumsområde med pågående trafikk, vannforsyning og andre samfunnsfunksjoner, er komplekst. Her kreves kyndig planlegging, god logistikk og sikker gjennomføringsevne. 

- Mottakelsen av det vi har fått til, for eksempel med kulturhuset og Strandgateparken, er utrolig bra. Sjøl om byggefaser kan gå på tålmodigheten løs for de som bor og ferdes i området, er det godt å se at sluttresultatet øker folks stolthet av byen sin, sier Kjetil Wold Henriksen.

Han legger til at kommunen også har økt takten noe i forhold til utskiftingen av vann- og avløpsledninger. 2016 var dessuten året da folk begynte å snakke pent om stupetårnet. Beplantningen i parkene og de lysende julegatene har fått mye ros av både innbyggere og besøkende.

- Vi har også pusset opp en del gammel bygningsmasse og fått til omløp i en større andel av utleieboligene
våre. Byggtjenesten vår er profesjonell og drifter nærmere 600 boliger, sier han.

Omstilling
Internt er både park, idrett, parkering og veg i ferd med å bli samorganisert under paraplyen bydrift. Denne enheten skal bli en tydelig aktør og samarbeidspartner for kultursektoren og Hamar sentrum. Teknisk sjef ser også at det må satses mer på en bedre innbyggerdialog, og sektoren vil samarbeide for å få til en enda bedre førstelinjetjeneste i kommunen.

- Generelt må vi bli flinkere til hjelpe folk gjennom «systemet» og byråkratiet. Det skal være kort veg til mulighetene i Hamar, sier Kjetil Wold Henriksen. 

Utfordringer
Siden Hamar kommune eier en stor bygningsmasse og infrastruktur, er det mange, langsiktige investeringer som skal tas vare på. Å ha nok driftsmidler til å opprettholde en ønsket kvalitet på så vel bygninger som veg og vannledninger, er krevende.  

Et annet moment er at kommunen har for få tomter som er lagt til rette for utbygging. Det må jobbes for at planleggingen og utbyggingen går raskere slik at man ligger foran etterspørselen.