- Men når vi jobber flere sammen om å skape noe, ser vi at pulsen stiger, sier kultursjef Morten Midtlien.

Suksesshistorier:
• NRK sommeråpent og Skibladner minutt for minutt var et løft for hele regionen
• Arrangement: 17. maifeiringen, Stingkonserten, Stupetårn-konserten og julegrantenninga var alle store og flotte arrangement
• Sammen med Rotary og Domkirkeodden har vi blåst liv i St. Hansfeiringen på Odden

Akkurat det med samarbeid rundt kulturaktivitetene, er noe kultursjef Morten Midtlien gjerne trekker fram. Festspillene i Elverum, Hamar Olympiske anlegg, Hamarregionen reiseliv og Stange kommune er alle store og gode eksempler på samarbeidspartnere i året som gikk. Deler av lokalt næringsliv, festivaler, lag og foreninger skal også ha sin del av æren for suksessen. 

- Vi ser at vi har et innovativt publikum som møter opp til stadig flere arrangementer. Kommunen har også befestet seg som en solid arrangør og medspiller, sier han. 

Morten Midtlien trekker fram at vi nå har gode fasiliteter å bruke. Ikke minst kulturhuset, men også kinoen, Hamar teater, Teater Innlandet og Ankerskogen svømmehall er i ypperste klasse og har funnet sin form og sitt publikum. Innenfor idrett har Hamar mange flotte arenaer, som gir tilbud både til bredde, elite og et aktivt publikum. Hamar er fortsatt en idrettsby!

- Vi er flinke til å ta i bruk gater og torg. Årets julegrantenning er et eksempel på at det er mulig å
skape hyggelige opplevelser for mange, sier han.

Museumsnatt er også et eksempel på en spennende nyskapning av året. Dette er enda et eksempel på gode initiativ fra våre mange kreative aktører. NRK sin produksjon «Brenner og bøkene» på Hamar bibliotek fikk også veldig god omtale.

Omstilling
Morten Midtlien forteller at de har brukt mye energi for å finne en form på tilbudene til barn og unge.

- Vi har tre aktive ungdomsklubber som er blitt tilknyttet kulturhusets ledelse. Dette er med på å posisjonere klubbene sterkere inn mot øvrig frivillighet. Kulturhuset har hatt et økt fokus på satsing mot barn og unge, f.eks. Klubb Nor, Prosjekt Vi – Åpen scene og UKM (Ung Kultur Møtes). Kultursjefen mener at det å jobbe mer sammen på tvers, både offentlige og private aktører, er med på å styrke vår posisjon i kulturlandskapet og viktigst av alt skape gode opplevelser for innbyggerne i Hamar.

Utfordringer
- Et mylder av aktivitet kjennetegner et godt samfunn, og vi jobber hele tida for å få til mest mulig innenfor de rammene vi har, sier kultursjefen. 

En utfordring er å skape gode fritidstilbud som inkluderer alle. Utenforskap er en samfunnsutfordring som også Kultur og frivillighet må ha fokus på. Liv i sentrum er utrolig viktig. Gode relasjoner mellom Sentrumsforeningen, Gårdeierforeningen og Hamar kommune er avgjørende for å lykkes med et aktivt sentrum. Samarbeidet om ansettelse av sentrumsleder i 2017, ser kultursjef Morten Midtlien som et godt og riktig skritt på veien.