- Over halvparten av budsjettet går til mennesker under 60 år, sier leder Vigdis Galaaen.

Suksesshistorier:
• Åpning av Finsalhagen sykehjem og omsorgsboliger
• Opprettelse av akuttplasser på Prestrudsenteret
• Samarbeid med Venneforeningen og Røde Kors gir sykkeltilbud for beboere i Parkgården og Prestrudsentret

Helse og omsorg er den største sektoren i Hamar kommune med 879 årsverk fordelt på cirka 1500 ansatte. For noen innbyggere trengs det tjenester allerede fra fødselen av, for andre først i livets siste fase.

- Ønskene og behovene kan synes uendelige. Vi må foreta prioriteringer innenfor ulike deler av tjenestene, og brukernes medvirkning er viktig for å sikre riktig hjelp, sier Galaaen.

Men gjennom økt fokus på forebygging, rehabilitering og mestring, et godt samarbeid med frivillige og lokalt utviklingsarbeid, er det likevel ingen tvil om at Hamar leverer gode tjenester. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er lokalisert i Hamar, og erfaringer som gjøres her, spres nasjonalt. 

Samhandlingsreformen påla kommunehelsetjenesten oppgaver som før ble gitt på sykehusene, og i Hamar er man godt skodd for denne oppgaven. Vigdis Galaaen framholder også kommunens satsing på ernæring og fire
måltider om dagen, som en suksess til etterfølgelse. Storkjøkkenet på Prestrud lager nå nærmere 900 middagsporsjoner hver dag, og mange får maten kjørt hjem på døra. 

Omstilling 
Innen helse og omsorg blir de stadig flinkere til å gi dagene et godt og meningsfullt innhold.

- Det legges stor vekt på opplevelser og aktiviteter og kreativiteten er stor. Et bedre samarbeid med pårørende og andre aktører i nærmiljøet gir nye muligheter, sier Vigdis Galaaen, og nevner både konserter, filmstunder, krokvelder og kunstprosjekter som gode eksempler.

Sektoren ser også hvordan de kan utnytte velferdsteknologien på en måte som gir trygghet og egenmestring. For eksempel kommer nå digitale trygghetsalarmer som sikrer mer stabil kommunikasjon mellom bruker og kommunen.

- Vi har også satt i verk tiltak for å redusere antallet deltidsansatte, sier Vigdis Galaaen. Ved Finsalhagen er det som eksempel opprettet en bemanningsenhet og kombinerte stillinger for å bøte på deltidsutfordringen.

Utfordringer
Helse- og omsorgssjefens store bekymring er hvordan man skal klare å forebygge eller håndtere en økning i psykiske lidelser, særlig hos yngre mennesker. Det er også en økning i antallet demente, noe som skyldes at vi lever lengre og at diagnostiseringen er bedre. Begge gruppene, både de med psykiske plager og mennesker med demens, krever store ressurser. 

Det er også grå skyer på himmelen i forhold til å kunne rekruttere nok ansatte med rett utdanning og god kompetanse, og graden av turn-over i enkelte stillinger, er for høy. For å bøte på dette, satses det mye på videreutdanning av de som allerede er ansatt, og sektoren gir tilbud om sommerjobber for unge, slik at de tidlig skal få innsikt i yrket.