Fra minus til pluss for Hamar kommune
Omstilling, høyere effektivitet og god folkevekst er tre av årsakene til at mye gikk vår vei i 2016. Utviklingen og regnskapstallene viser at vi både kan og vil, og det er lov å ha ambisjoner for framtida. Hamar kommune fikk et godt økonomisk resultat i 2016. Budsjettstyringen har vært god med tett oppfølging gjennom året, og hele organisasjonen har levert på de målene som ble satt i budsjettet. Det er innført nye, hyppigere og enklere rapporteringer, avdelingsbudsjetter er gjennomgått for å sikre mer reell budsjettering og det er gjennomført omorganiseringer. 

- Hamar kommune har gjennom 2016 blitt en litt mer effektiv og leveringsdyktig organisasjon, slår rådmann Bjørn Gudbjørgsrud fast. 


Les eller last ned dokumentet Årsmelding 2016

Les eller last ned hele årsregnskapet 2016

Kostra-tall 2016

 

VERDENSNYHETER FRA HAMAR - det viktigste i verden er det som skjer der du bor!

Hamar - Helse og omsorg:

Kultur:

 

Skole og barnehage:

 

Vekst og utvikling:

 

Helsestasjonen: