Om tjenesten
Kort beskrivelse Dersom du har fått en bot du vil klage på, husk at du uansett må betale ilagt gebyr før du klager. Her er det en tre ukers betalingsfrist, og det påløper ekstra kroner hvis du ikke betaler i tide.

Klagen må være begrunnet, og eventuelle bevis kan legges ved. Husk også å oppgi eget bankkontonummer sammen med klagen, slik at pengene kan betales tilbake hvis du får medhold i klagen.

Skulle du ikke få medhold i klagen, vil det være mulig å anke kommunens avgjørelse til Parkeringsklagenemnda i Oslo, og for noen saker til Tingretten. Hvem som er ankeinstans vil kommunen orientere om i hver enkelt sak.
Gebyrer, avgifter osv
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Vedlegg (til skjema) Ved motorstopp eller lignende, legg ved faktura/regning på reparasjon.
Søknaden sendes til Via epost: postmottak@hamar.kommune.no
Emne: parkeringsklage

Eller brevpost:
Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar

ATT: Parkering
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret tlf. 62 56 30 10.
Ansvarlig enhet
Teknisk drift og utbygging
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Kjell Tore Lunde
Dato oppdatert 2021-05-03