Kunngjøringer uke 22

Her er Hamar kommunes kunngjøringer i lokalavisene våre i uke 22.

Reguleringsplan for Hamar næringspark nord - offentlig ettersyn
Formålet med planen er å legge til rette for utnyttelse av arealet til næringsområde for industri og lager. Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og eventuelt komme med innspill. Uttalefrist er 1.8.2017

Plandokumentene kan sees på kommunens internettside www.hamar.kommune.no/offentligettersyn. Plandokumentene kan også sees i Hamar rådhus, servicekontoret og ved Hamar bibliotek, avd. Kulturhuset og Vang.

Eventuelle merknader kan sendes på følgende måter:
•    via PlanDialog på Hamar kommunes nettside, søk med planID 071000
•    eller per post til Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar.
Eventuelle spørsmål kan rettes til ingvill.sveen @hamar.kommune.no eller på tlf 62 56 30 47.

 

Sist endret 19.06.2017