Etter to år med betydelige utgiftskutt og stram økonomioppfølging, legger rådmannen fram et budsjettforslag for 2018 med betydelige satsinger.

- Det er hyggelig å legge fram et ekspansivt budsjett, sier rådmann Bjørn Gudbjørgsrud. – Her er det lagt vekt på tverrgående satsinger, som skal gi en mer bærekraftig kommune og et bedre tilbud til Hamars innbyggere, sier han. Rådmannen legger vekt på at budsjettet holder seg innenfor de vedtatte handlingsreglene, man han gjør politikerne oppmerksomme på at budsjettet tøyer strikken litt på investeringer. – Det viktigste med budsjettet er at innbyggerne i Hamar skal være trygge på at kommunen driver sikkert og effektivt, samtidig som vi bidrar til utvikling, avslutter rådmannen.

Dette er overskriftene i rådmannens budsjettforslag:

  • Barn og unge først
  • Digitalisering og smarte løsninger
  • Helse, velferd og en verdig eldreomsorg
  • Kommune- og sentrumsutvikling og forsterket vedlikehold
  • Klima og miljøtiltak

Se hele budsjettforslaget her: Budsjettrammer 2018 (Handlings- og økonomiplan 2018-2021)

Budsjettrammene behandles i kommunestyret 21. juni og legges fram til endelig behandling i desember.