Pumpestasjon på Ingeberg.Prosjektet skal være ferdig utført våren 2018, og det vil være varierende byggeaktivitet fra nå av og fam til det hele er ferdig.  

Ingeberg pumpestasjon er bygd på slutten av 1960-tallet, og pumper og røropplegg er modent for utskifting. Gjennom oppgraderingen av pumpestasjonen, legger Hias til rette for befolkningsvekst i området.

Mens prosjektet pågår vil det i perioder bli noe ekstra trafikk i området, først og fremst anleggstrafikk. Hias beklager ulempene som dette vil medføre for beboerne i området.

Har du spørsmål? Ta kontakt med kommunikasjonssjef i Hias: Lise Busterud Nordal, tlf. 959 81 397, e-post: Lise@hias.no

Pumpestasjon på kart.