Heidi RøsteHun er utdannet ergoterapeut og har master i rehabilitering og eldres helse. Heidi kommer fra stillingen som leder i enhet for hverdagsmestring i Oslo kommune, bydel St. Hanshaugen og har ellers hatt ulike roller og arbeidsoppgaver innenfor rehabiliteringsfeltet i samme kommune.

Heidi er opptatt av at helse- og omsorgstjenestene skal være av god kvalitet, være samordnet og ta utgangspunkt i den enkeltes situasjon.

- Vi må heller ikke være redde for å tenke nytt, legger Heidi til når vi snakker om å imøtekomme fremtidige utfordringer.

Heidi kan nås på tlf 996 46 083 eller heidi.roste@hamar.kommune.no .

Bente Ødegård Kjøs fortsetter på senteret som prosjektleder.