Samling TromsøAvd. 4 ved Prestrudsenteret er godt i gang med å iverksette tiltakspakka i sykehjem. Forbedringsteamet deltok på den andre nasjonale samlingen den 24. mai i Tromsø. Totalt 25 forbedringsteam deltok, 13 fra kommuner og 9 fra sykehus. Læringsnettverket avsluttes i desember.

Innsatsområdet består av fem tiltak: 
 
1) Etablere tverrfaglig undervisning og simulering
2) Bruke validert verktøy for observasjon, skåring og respons
3) Gjennomføre sikker muntlig kommunikasjon
4) Tilkalle kvalifisert hjelp ved forverret tilstand
5) Involvere pasient og pårørende. 

 
Her er teamet samlet i Tromsø: Elin Thoresen, Anette Ruud Bratvold, Bente Ødegård Kjøs, Carl Tobias Peterson, Line Busterud og Solfrid Anvard.