EN STOR RESSURS: Mjøsa er en stor ressurs som det er spennende å jobbe med, synes aktørene bak "Mjøsa - et kunstprosjekt", som skal gi oss spennende og stedsspesifikk kunst høsten 2018. Noe vil definitivt komme her i Hamar.   FOTO: HAMAR KOMMUNEMjøsa er noe som binder oss sammen, både geografisk, miljømessig, historisk, kulturelt og sosialt. Derfor er Mjøsa mye mer enn en innsjø. Hun er en del av oss; våre røtter og vår kultur. Men først og fremst skal hun være en del av vår framtid. 

Med dette som bakteppe, tok kunstneren Egil Martin Kurdøl et initiativ til et større kunstprosjekt med Mjøsa som tema. Oppland og Hedmark fylkeskommuner i samarbeid med sju mjøskommuner, deriblant Hamar, er nå med i dette kunstprosjektet.

Skal løfte fram Mjøsa
Mjøsa, og ikke minst lyset over Mjøsa, har til alle tider gitt oss ro og fred i sjelen, og det har vært til stor inspirasjon for kunstnere i regionen. De 12 kunstnerne som er invitert med i dette prosjektet, er da også alle fra Mjøsregionen. Deres oppgave blir å løfte fram Mjøsa ytterligere ved hjelp av ulike kunst-uttrykk, og kunsten skal være knyttet til forskjellige steder rundt Mjøsa. 

- Høsten 2018 blir det tre separate utstillinger, tre vandringer, seks permanente installasjoner, to midlertidige installasjoner og tre verk med lyd som skal presenteres på flere steder i tilknytning til Mjøsa, opplyser Marian Skutlaberg, ved Kultur og frivillighet i Hamar kommune.

Befaring og inspirasjon
I begynnelsen av mai, da strandsonen var mest mulig bred og tilgjengelig, var kunstnerne på befaring langs Mjøsas strender, fra Laagendeltaet til Minnesund. De delte seg i to grupper – en på hver sin side av innsjøen. Underveis arbeidet de og samlet funn; objekter og materialer, og de fotograferte, filmet og gjorde lydopptak.

Nå i juni har kunstnerne vært ute med båt på Mjøsa i fem dager for å få ytterligere inspirasjon. Det har vært et poeng at prosjektet skal gå over lang tid og at de kunstneriske ideene skal modnes før de presenteres. 

Gleder seg
Nylig var flere av aktørene samlet til diskusjon om ideinnhold og opplegg på Hamar rådhus. 

- En sprudlende forsamling, som viste stort engasjement, iver og glede over å få jobbe med Mjøsa som tema. Kunstnerne er ulike i alder og kjønn, og vi kan glede oss til et stort spenn og variasjon i utrykk, sier Therese Enger Andersen i Hamar kommune.  

Kunstnerne som deltar i prosjektet er: Marianne Stranger, Hedda Roterud Amundsen, Ansgar Ole Olsen
Egil Martin Kurdøl, Anna Østerberg, Johannes Engelsen Espedal, Wenche Kvalstad Eckhoff, Line Bøhmer Løkken, Hilde Aagaard, Tina Jonsbu, Jana Winderen og Markus Li Stensrud. 

På nettsiden http://kulturnett.oppland.org/mjosa---et-kunstprosjekt/ kan du følge prosjektet fram til ferdige produkter. 

Mjøsmotiv fra Koigen i Hamar