Bading på stupetårnetPå 10 badeplasser langs Mjøsa i Hamar tas det vannprøver hvert år i badesesongen.

Det er 2 prøvetagningsrunder. Første i slutten av juni og siste i slutten av juli.

Første prøvetagningsrunde er nå gjort (26. juni) og resultatet viser at alle 10 badeplasser har «God» badevannskvalitet. (Vurderingsgrunnlaget for vannkvaliteten er god, mindre god og ikke akseptabel.)

Badeplassene som er sjekket for badevannskvalitet er:

  • Tjuvholmen
  • Koigen hovedstrand
  • Stupetårnet
  • Ridehusstranda
  • Domkirkeodden
  • Rosenlundvika ved brygge
  • Rosenlundvika ved utløp bekk
  • Storhamarstranda ved P-plass
  • Torp legesenter
  • Sør for vannverket

Hopp uti der du har lyst!