Velgere som er bosatt i utlandet, eller som oppholder seg midlertidig i utlandet, kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller stemmemottakere som er oppnevnt av Sysselmannen på Svalbard og av Valgdirektoratet. 

Forhåndsstemmeperioden utenriks er fra og med 1. juli til og med 1. september 2017. 

Les mer på denne nettsiden fra valg.no

Valgurner